Хора с увреждания
Избрани връзки за хората с увреждания
  Връзки Посещения
  Link   Learning about intellectual disabilities and health
Много информация за хората с интелектуални затруднения и техните семейства
1269
  Link   Inclusion Europe
Европейска Асоциация на организациите на лица с интелектуални затруднения и техните семейства.Тя е европейска неправителствена организация, която се бори за правата и интересите на хората с интелектуални затруднения и техните семейства.
672
  Link   Портал Интеграция
Портал с много информация
720
  Link   Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
Сайт на асоциацията
757
  Link   Национална мрежа за хора с увреждания
Сайт посветен на хората с увреждания, техните семейства и приятели
1447
  Link   Агенция за хората с увреждания
Сайт на агенцията
697
 
  • Хора с увреждания   (6)