Демонстрация и тренинг за даване Първа помощ на пострадал Print E-mail

Във връзка със Световния ден на Първата помощ младежите, Доброволци  на БЧК –Габрово и МОЛ –Габрово организираха раздаване на флаери и малка демонстрация на Първа помощ пред хората, посещаващи Дневен център за възрастни хора с увреждания. С ръководството на д-р Шандурков доброволците, а и хората в неравностойно положение направиха превръзка с триъгълна кърпа и одеало на счупен крак , спряха кървене на нос и превързаха изгорена ръка.

img_8042.jpg

Младежите накратко се запознаха с проекта, по който Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и Сдружение ВИП –Севлиево работят в момента - „Имам право да решавам сам”. Доброволците и МОЛ –Габрово изказаха готовност за нови срещи и подкрепа на хората, посещаващи ДЦВХУ.

img_8071.jpg

 
< Prev   Next >