"Спортна анимация в туризма" Print E-mail

В края на лятото се финализира проект за летен отдих, за потребителите в ДЦВХУ гр. Габрово - „Спортна анимация в туризма”.

Проектът, на стойност: 697.01 лв, беше финансиран от Сдружение за подпомагане Тун – Габрово.

Отговорност за осъществяване на проекта пое Община Габрово, Дирекция „Образование и социални дейности”

Реализирана беше идеята на проекта да се проведат три екскурзионни летувания до с. Овощник с автобус (финансирани от Тун), за упражняване на летен воден и спортен туризъм.

img_7843_1.jpg

Целта на проекта бе осъществена.

Смислово прекараха  свободното си време потребителите на ДЦВХУ, специалистите които работят с тях, техните родители, както и гости от други социални услуги. Екскурзиите бяха обвързани със спорт, игри,  разглеждане на паметници на културата, реализиране на творчески изяви в областта на фотографията, задоволяване на потребности от движение, социални контакти и задоволяване на интелектуална потребност от знания, умения и практика за организиране на екскурзия.

img_7904_1.jpg

Очакванията за подобряване на здравето, способностите за учене и прилагане на наученото в действие,  в полза на лицата с интелектуални увреждания бе неоспорим факт.

Спортната анимация в туризма ще се превърне в катализтор за генериране на нови идеи и нови проекти с цел обмисляне на нови дейности за клиентите ни в посока: вземане на адекватни самостоятелни решения и правилно общуване в непозната среда.

Летния отдих в група е изключително полезен и препоръчителен, защото намалява стреса и тревожността в групата. Скъсена е дистанцията родител – специалист. Подобряват се и се поддържат взаимни контакти със спонсори, специалисти, граждани, които подкрепят деца и възрастни с увреждания.

Бъдещите отговорности на всички заинтересовани от проблемите на хората с увреждания ще се дължат на взаимни контакти, разбиране, доверие и учене през целия ни живот.

 
< Prev   Next >