Проект "Имам право да решавам сам за себе си" Print E-mail

Сдружение”Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и Сдружение- „ВИП” – Севлиево  тази година работят съвместно по пилотен проект на БАЛИЗ  „Овластяване на хората с интелектуални затруднения”.Проекта е „Имам право да решавам сам за себе си „ .

Целите на проекта е да се изгради подкрепяща мрежа за членовете на сдружението и чрез нея да се помогне   подкрепяните  лица да изказват своите желания, планове и мечти. Да се работи за  хората в риск , да се  изгради   една структура от Местен консултативен съвет и фасилитатори, които да  уважават и зачитат изборите на подкрепяните лица . Те да  могат да изразяват своите желания , независимо от дееспособността си  и да получават помощ при вземане  важни решения. Изработване на стратегии за справяне в трудни ситуации.

Дейностите в двете Сдружения започнаха с обучение на фасилитаторите, запознаване с Конвенцията на ООН  за правата на хората с увреждания ,която е ратифицирана в България – 10 февруари 2012г. и добрите практики в Канада, Германия,Унгария.

Разработен е подробен план за обхващане на рискови групи от лица с интелектуални затруднения . Започната е индивидуална работа с лицата и родителите им.

Консултирането   се извърши в  приятна обстановка и  разговорите протичат интензивно, разгърнати , с много материали по проекта, картинков материал за хората, които не се изразяват вербално. Аквапарк Овощник е спокойно и уютно място за отдих и подходящо за усамотение и разговори по наболели теми и  за провеждане на лична работа с хората в риск.

На връх Столетов се проведе презентация, която запозна хората с увреждания, родителите им и съмишлениците с  Законовата база в България и различни модели за Подкрепящо вземане на решение.Чрез интересни слайдове и много картинки всички съмишленици се запознаха с тази трудна материя  и изразиха желания за участие

Фасилитатор : Боянка Богданова

img_4811_-_.jpg

img_7431_-_.jpg
 
< Prev   Next >