Дарение от Белгия Print E-mail

 Нашата услуга Дневния център за възрастни хора с увреждания е предназначена за лица имащи различна степен на умствена изостаналост с възраст от 18 до 65 години. Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират възрастните с увреждания.Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите.

Ние  се радваме от години  на приятелството  и  подкрепата на двете организации-фондация „ Хора в помощ на България:  ААЛСТ – Габрово” и "Приятели на Белгия".На 27 октомври те дойдоха  тук за да направят дарение от хладилник с фризер, съдомиялна машина и монитор на стойност 1300 лв. Представиха ги    Вили Ван Импе секретар на фондация „ Хора в помощ на България:  ААЛСТ – Габрово” и почетен консул на Белгия в Източна Фландрия и Мариана Башева от Клуб „ Приятели на Белгия”.

Хладилник с фризер   ни е необходим поради следните причини: съхраняване на пробите от храната за деня,  съхранение на продукти произведени от собствено опитно поле, продукти предназначени за ателие готварство и  съхранение на хранителни дарения .

 С миялната машина ще се  измиваме  съдовете за деня на 27 лица с умствени затруднения, коитоще я  зареждат всеки ден по график с обучителна цел.

Монитора   ни зарадва  ,защото се  обучаваме как да ползваме компютъра и интернет и вече разбираме от бавни и бързи компютри и хубави монитори.

 Управителя на Дневния център и председател на Сдружението Росица Димитрова от името на   на лицата с увреждания и техните семейства благодари за помощта и подкрепата .

А ние бяхме изпекли топъл хляб в пекарната и по стар български обичай ги посрещнахме с хляб и шарена сол . Изпълнихме им и програма от песни и танци от Габровско. Всички свирихме, а Галя танцува.

img_7953_-_copy.jpg

 

 

img_7966.jpg

 

p1010269_-_copy.jpg
 
< Prev   Next >